Τι είναι ο κύκλος διακανονισμού T+1 και γιατί τον υιοθετεί το ινδικό χρηματιστήριο

0
Τι είναι ο κύκλος διακανονισμού T+1 και γιατί τον υιοθετεί το ινδικό χρηματιστήριο

Ο κύκλος διακανονισμού T+1 είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία κινητών αξιών για τον διακανονισμό συναλλαγών την ίδια ημέρα που εκτελούνται. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιείται σε πολλές ανεπτυγμένες αγορές και πλέον υιοθετείται από το χρηματιστήριο της Ινδίας.

Η μετάβαση στον κύκλο διακανονισμού T+1 είναι μια θετική εξέλιξη για το χρηματιστήριο της Ινδίας, καθώς θα συμβάλει στη μείωση του κινδύνου και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας. Αυτό το σύστημα θα επιτρέψει επίσης την πιο έγκαιρη παράδοση των τίτλων, κάτι που είναι σημαντικό για τους επενδυτές.

Ο κύκλος διακανονισμού T+1 είναι μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τους τρέχοντες κύκλους T+3 και T+2 στην Ινδία. Επί του παρόντος, οι τίτλοι διαπραγματεύονται και διακανονίζονται τρεις ημέρες μετά την εκτέλεσή τους. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου ενός αυξημένου κινδύνου ζημιών λόγω πιθανών αλλαγών στις τιμές κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ημερών. Επιπλέον, υπάρχει συχνά καθυστέρηση στην παράδοση των τίτλων που αγοράστηκαν λόγω χρονικών περιορισμών που εμπλέκονται στη διαδικασία διακανονισμού. Το σύστημα T+1 θα μειώσει αυτούς τους κινδύνους διασφαλίζοντας ότι οι τίτλοι διαπραγματεύονται και διακανονίζονται την ίδια ημέρα που εκτελούνται. Αυτό θα μειώσει σημαντικά και τους χρόνους παράδοσης, επιτρέποντας στους επενδυτές να λάβουν τους τίτλους τους πιο γρήγορα από ό,τι θα έκαναν με το τρέχον σύστημα.

Αυτό το νέο σύστημα εισήχθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν ορισμένες από τις ανεπάρκειες που υπάρχουν στην ινδική κεφαλαιαγορά λόγω της μοναδικής ιστορίας της. Ο κύκλος διακανονισμού T+1 χρησιμοποιείται ευρέως σε όλες τις ανεπτυγμένες αγορές, γεγονός που επιτρέπει την ευκολότερη μετάβαση σε όσους συμμετέχουν στο χρηματιστήριο της Ινδίας. Επιπλέον, αυτό το σύστημα έχει αποδειχθεί ευεργετικό όσον αφορά τη μείωση του κινδύνου και την αύξηση της αποτελεσματικότητας. Προκειμένου η ινδική αγορά κινητών αξιών να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της, πρέπει να υιοθετήσει έναν ενιαίο κύκλο διακανονισμού που να είναι συμβατός με άλλες μεγάλες αγορές σε όλο τον κόσμο.

Το σύστημα T+1 θα βοηθήσει στη βελτίωση των πρακτικών συναλλαγών στην Ινδία, επιτρέποντας στους εμπόρους να εκτελούν συναλλαγές την ίδια ημέρα που θα συμφωνηθούν. Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία, η οποία τελικά θα οδηγήσει σε αυξημένη ρευστότητα στο χρηματιστήριο της Ινδίας.

Schreibe einen Kommentar